PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W GORZOWIE WLKP.

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska   |   Konferencja Episkopatu Polski   |   Gość Niedzielny   |  

Menu

Warto zajrzeć

Biały

Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata


Ewangelia według Świętego Mateusza

Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

Jezus Chrystus Król Wszechświata

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Oto słowo Pańskie.

Mt 25, 31-46


OGŁOSZENIA PARAFIALNE I DUSZPASTERSKIE

Uroczystość dzisiejszej niedzieli wymownie stawia nam przed oczy prawdę, iż na końcu czasów staje JEZUS CHRYSTUS, KRÓL Wszechświata. Niech Jego Panowanie i Jego Królestwo głęboko przenika nasze życie.

Po sumie Wystawienie Najświętszego Sakramentu i odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Dziś:

 • Jak zapowiadaliśmy po Mszach św. zbieramy do puszek ofiary na remont Seminarium w Paradyżu;
 • Na Mszy św. o godz. 12:00 poświęcenie książeczek dzieciom 1-szo Komunijnym;
 • Kandydaci do Bierzmowania z kl. VIII mają swoje spotkanie. Rozpoczynamy je Mszą św. o godz. 18:00.
 • Suma Odpustowa w Parafii Chrystusa Króla o godz. 12:30.

Rozpoczęty tydzień jest ostatnim tygodniem roku liturgicznego. ROK liturgiczny bowiem nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. A to też oznacza, że w przyszłą niedzielę 03 grudnia – rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny ADWENTEM i tradycyjnie R e k o l e k c j a m i.

 1. Dzisiaj i aż do czwartku codziennie o godz. 17:30 odmawiamy różaniec za zmarłych w tzw. wypominkach. W tym tygodniu modlimy się za zmarłych z kartek z wypominkami dostarczonymi w ostatnich dniach.
  - niedziela - 26 listopada - ul. Dywizjonu 303,
  - w poniedziałek - 27 listopada - ul. Ogrodowa, Sybiraków,
  - we wtorek - 28 listopada - ul. Klimek, Stroma, Korsaka,
  - w środę - 29 listopada - ul. Miodowa, Pomorska, Dywizjonu 303,
 2. We wtorek, 28 listopada o godz. 18:00 Msza św. w intencji: o łaskę wiary i nawrócenie dzieci i młodzieży za wstawiennictwem św. RITY i św. Moniki.
 3. W tym tygodniu 1-szy piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w czwartek i piątek od godz. 17:00. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17:30. Nabożeństwo 1-szo sobotnie połączone ze Mszą św. o godz. 8:00.
 4. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu na temat: „Czy diecezja lubuska była diecezją misyjną”. Spotkanie w Instytucie Bp Wilhelma Pluty przy ul. 30 stycznia w dniu 01 grudnia o godz. 16:30. Zgłoszenia na: www.paradisus.pl. Dokładne informacje na plakacie.
 5. Serdecznie dziękujemy naszym Parafianom za wpłaty na konto oraz za wszelkie inne ofiary na rzecz utrzymania kościoła i Parafii. Bóg zapłać.
 6. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla dorosłych, którzy ukończyli 21 lat, rozpocznie się w Parafii Chrystusa Króla na zawarciu 07 grudnia - w czwartek o godz. 19:00.
 7. W sobotę 02 grudnia o godz. 9:30 w Gorzowie odbędzie się 1-sze spotkanie nowej edycji cyklu „Teologia w mieście” obejmującego 10 spotkań z Pisma św. i teologii. Zapisy przez internetowy formularz: ift.zgora.pl /tel. 661 429 467/

ks. Rafał Zięciak - proboszcz

Gorzów Wlkp., 26 listopada 2023 roku


ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

W najbliższych dniach możemy pomagać naszym zmarłym poprzez modlitwę i zyskiwanie odpustów za zmarłych przebywających w Czyśćcu. I tak:

 1. wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. Odpust ten w dniach od 01 do 08 listopada jest odpustem zupełnym a w pozostałych dniach roku odpustem cząstkowym. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami/spowiedź św., Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św./ Odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej jeden raz na dzień;
 2. wierni, którzy nawiedzą kościół w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz, Wierzę, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami / spowiedź św., Komunia św., oraz modlitwa w intencjach Ojca św./.
 3. w intencjach Ojca św. można odmówić Ojcze nasz, Zdrowaś, Wierzę w Boga lub jakąkolwiek modlitwę. Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane jest wyzbycie się jakiegokolwiek grzechu. Jeżeli brak wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie tylko cząstkowy.

O ODPUSTACH W OGÓLNOŚCI

Co to jest?

GRZECH - odwrócenie się od Boga w stronę stworzenia; świadome i dobrowolne wykroczenie przeciw prawu Bożemu; wybranie swojej woli wbrew woli Bożej.

KARA - w Biblii zawsze ma wymiar naprawczy:ma doprowadzić grzesznika do nawrócenia, pomóc mu zrozumieć popełniony błąd, naprawić zło. Jest konsekwencją grzechu, odrzucenia świętości Boga. KARA jest tamą postawioną grzechowi.

WINA - odpowiedzialność człowieka, którą jako istota rozumna i wolna ponosi za popełnione przez siebie zło, ewentualnie obojętność na nie.

ROZGRZESZENIE - sakramentalne odpuszczenia win, zanurzenie grzesznika w Bożym miłosierdziu. Aby mogło się dokonać, konieczne jest spełnienie 5 warunków:

 1. dobry rachunek sumienia,
 2. żal za popełnione zło,
 3. szczere wyznanie win,
 4. postanowienie poprawy zakładające wyzbycie się przywiązania do grzechu,
 5. naprawienie wyrządzonego zła.

NIEBO - stan zbawienia, eschatologicznej radości. Miejsce, w którym Bóg gromadzi zbawionych. Niekończące się szczęście płynące z faktu przebywania w bliskości Ojca.

PIEKŁO - utrwalona na wieki konsekwencja odwrócenia się od Boga i zwrócenia się ku stworzeniu, własnego egoizmu, który zamknął człowieka wyłącznie w kręgu jego własnych spraw; źródłem cierpienia w piekle jest brak Boga, świadomość niewykorzystanej szansy, brak miłości. Piekłem jest brak nadziei.

CZYŚCIEC - stan oczyszczenia, jakiego doświadczają ci, którzy umarli w stanie przyjaźni z Bogiem, nie są jednak jeszcze dostatecznie czyści, w pełni gotowi do tego, by doświadczyć radości zbawienia.

/ ks. PS „Nasz Dziennik” 30.10 - 01.11.2010. /

ODPUST

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Rozróżnia się:

 1. odpust zupełny,
 2. odpust cząstkowy.

Odpust ZUPEŁNY - uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.

Odpust CZĄSTKOWY - uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.

WARUNKI uzyskania odpustu zupełnego

 1. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego /dyspozycja/.
 2. Wykonać czynności obdarzone odpustem.
 3. Wypełnić trzy warunki:
  • spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;
  • przyjęcie Komunii św. /po jednej Komunii św. możemy uzyskać tylko jeden odpust zupełny/;
  • odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Św. /nie chodzi o modlitwę w intencji samego Papieża, ale w wyznaczanych przez Ojca Świętego/.

Jeżeli nie ma pełnej dyspozycji wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.

Jak pomóc zmarłym?

 1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii świętej.
 2. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił.
 3. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty.
 4. Modlitwa, w tym modlitwa wypominek.

Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy zanurzać w odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo tylko wtedy możemy ufać, że nasza modlitwa i ofiara będą dla nich pomocne. Ważne są kwiaty, znicze, troska o groby. One ocalają pamięć, przypominają wspólne dziedzictwo. To jednak za mało.

Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy” – słyszymy w prefacji podczas Mszy św. żałobnej. Wiara w „świętych obcowanie” stwarza jedyną w swoim rodzaju okazję, by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni zbawienia. Materia ma tutaj niewielkie znaczenie.

Najważniejsze są dary duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko zostanie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie.

/ ks. PS – „Nasz Dziennik” – 30.10 – 01.11.2010. /


INTENCJE
25 listopada - 02 grudnia 2023 r. - Kliknij aby przeczytać


Numer konta bankowego parafii:

98 1240 3549 1111 0000 4431 8354


OGŁOSZENIA INNE. AKCJE


UWAGA: Nowy, dodatkowy numer kontaktowy parafii -
kom. 667 601 439


MSZA ŚW. W NADZWYCZAJNEJ FORMIE RYTU RZYMSKIEGO


<Msza Święta Wszechczasów

Msze św. w NFRR, w ramach środowiska w Gorzowie Wlkp.,
w październiku 2023, sprawowane będą: KLIKNIJ!


• Strona Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej naszej Diecezji

• Strona Gorzowskiego Środowiska Wiernych Tradycji ŁacińskiejPowrót na górę strony

Msze św.

W tygodniu

7:00, 8:00 i 18:00

- w okresie wakacji letnich

8:00 i 18:00

Niedziela i Święta

7:30, 9:00, 10:30,
12:00 (z udziałem dzieci), 13:15, 18:00  (z udziałem młodzieży)

- w okresie wakacji letnich

7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 19:00

Dom Pomocy Społecznej

wtorek 10:00, sobota 15:30

Spowiedź

W każdą niedzielę podczas Mszy św.

W tygodniu pół godziny przed każdą Mszą św. oraz podczas Nabożeństw

W każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 17:00

W każdy czwartek podczas adoracji od godz. 17:00

Ważne Daty

Odpust Parafialny

14 września


Krzyż

Duszpasterze

Proboszcz

ks. Rafał Zięciak

Wikariusze

ks. Maciej Żurawski

ks. Marcin Krechowicz

Rezydenci

Administrator strony - Parafia Podwyższenia Krzyża
Kopiowanie i rozpowszechnianie treści bez zgody Parafii zabronione

projekt: www.atcsites.com