PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W GORZOWIE WLKP.

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska   |   Konferencja Episkopatu Polski   |   Gość Niedzielny   |  

Menu

Warto zajrzeć

Zielony


XXXIII Niedziela tygodnia zwykłego

Sąd ostateczny

Sąd ostateczny

Ewangelia według świętego Marka

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte.
Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”.
A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi.
Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».


Oto słowo Pańskie.


Mk 13, 24-32


OGŁOSZENIA PARAFIALNE I DUSZPASTERSKIE

Dziś :

 • Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania z kl. VIII oraz z kl. I szkoły średniej / grupa ks. Michała / rozpoczyna się Mszą św. o godz. 18:00;
 • KURS Przedmałżeński rozpoczyna się w KAPLICY Katedralnej Mszą św. o godz. 18:00.
 • Na Mszy św. o godz. 12:00 poświęcenie książeczek dzieciom 1-szo komunijnym.
 • Dziękujemy goszczącym u nas Panom za ich świadectwo wiary i za zaproszenie do nabożeństwa do Niepokalanej Matki Miłosierdzia.

Różaniec z wypominkami codziennie o godz. 17:30. Kartki wypominkowe dostarczone z adresami pozwalają nam ustalić następujący grafik ich czytania poszczególnymi ulicami w określone dni. I tak:

- dzisiaj, w niedzielę - 18 listopada - ul. Dywizjonu 303
- w poniedziałek - 19 listopada - ul. T. M. Klimek
- we wtorek - 20 listopada - ul. Poniatowskiego
- w środę - 21 listopada - ul. Bema, Kłosowa
- w czwartek - 22 listopada - ul. Parkowa, Pomorska, Ptasia, Ogrodowa, Krzywa
- w piątek - 23 listopada - ul. Miodowa, Lambora, Kirkora, Korsaka, Żniwna
- w sobotę - 24 listopada - ul. Warszawska, Sadowa, Okólna, Nowa, Głowackiego

 1. We wtorek zapraszamy :
  • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich po wieczornej Mszy św.
 2. W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa KRÓLA WSZECHŚWIATA. Jest to także patronalne święto naszego SEMINARIUM Duchownego w Paradyżu. Taca z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na utrzymanie Seminarium.
 3. Na Zawarciu, w kościele Chrystusa Króla w przyszłą niedzielę uroczystość odpustowa. Suma odpustowa o godz. 12:30.
 4. Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży z kl. VII w przyszłą niedzielę, 25 listopada. Spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 18:00.
 5. Organizujemy pielgrzymkę – wyjazd do ROKITNA na dzień 1-go grudnia. Jest to 1-sza sobota miesiąca. Poszczególne dekanaty z DIECEZJI, a tym razem nasz dekanat katedralny, udaje się do MB Rokitniańskiej by wynagradzać Niepokalanemu SERCU MB za nasze grzechy i grzechy naszej parafii i diecezji. Wyjazd o godz. 9:30 sprzed dawniejszej muszelki. Koszt przejazdu 10zł. Zapisy przyjmujemy w zakrystii i zapraszamy wszystkich chętnych.

ks. Rafał Zięciak - proboszcz

Gorzów Wlkp., 18 listopada 2018 roku


Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w sytuacji nadzwyczajnej dla dorosłych, którzy ukończyli 21 lat rozpocznie się 09 marca 2019 roku w Parafii Katedralnej w Gorzowie Wlkp.

Katechezy będą odbywały się w soboty do 26 maja 2019 roku o godz. 19:00 w Sali parafialnej przy ul. Obotryckiej 10.

Daty spotkań są następujące :

 • 09, 16, 23 i 30 marca;
 • 06, 13 i 27 kwietnia;
 • 11, 18 i 25 maja 2019 roku.

Uroczystość bierzmowania odbędzie się w poniedziałek 03 czerwca 2019 o godz. 18:00 w kaplicy parafii katedralnej.


Co to jest?

GRZECH – odwrócenie się od Boga w stronę stworzenia; świadome i dobrowolne wykroczenie przeciw prawu Bożemu; wybranie swojej woli wbrew woli Bożej.

KARA - w Biblii zawsze ma wymiar naprawczy: ma doprowadzić grzesznika do nawrócenia, pomóc mu zrozumieć popełniony błąd, naprawić zło. Jest konsekwencją grzechu, odrzucenia świętości Boga. KARA jest tamą postawioną grzechowi.

WINA - odpowiedzialność człowieka, którą jako istota rozumna i wolna ponosi za popełnione przez siebie zło, ewentualnie obojętność na nie.

ROZGRZESZENIE - sakramentalne odpuszczenia win, zanurzenie grzesznika w Bożym miłosierdziu. Aby mogło się dokonać, konieczne jest spełnienie 5 warunków:

 • dobry rachunek sumienia,
 • żal za popełnione zło,
 • szczere wyznanie win,
 • postanowienie poprawy zakładające wyzbycie się przywiązania do grzechu,
 • naprawienie wyrządzonego zła.

NIEBO - stan zbawienia, eschatologicznej radości. Miejsce, w którym Bóg gromadzi zbawionych. Niekończące się szczęście płynące z faktu przebywania w bliskości Ojca.

PIEKŁO - utrwalona na wieki konsekwencja odwrócenia się od Boga i zwrócenia się ku stworzeniu, własnego egoizmu, który zamknął człowieka wyłącznie w kręgu jego własnych spraw; źródłem cierpienia w piekle jest brak Boga, świadomość niewykorzystanej szansy, brak miłości. Piekłem jest brak nadziei.

CZYŚCIEC - stan oczyszczenia, jakiego doświadczają ci, którzy umarli w stanie przyjaźni z Bogiem, nie są jednak jeszcze dostatecznie czyści, w pełni gotowi do tego, by doświadczyć radości zbawienia.

/ks. PS „Nasz Dziennik” 30.10 - 01.11.2010/


ODPUST

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Rozróżnia się :

 • odpust zupełny,
 • odpust cząstkowy.

Odpust ZUPEŁNY - uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.

Odpust CZĄSTKOWY - uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.


WARUNKI uzyskania odpustu zupełnego

 • Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego /dyspozycja/.
 • Wykonać czynności obdarzone odpustem.
 • Wypełnić trzy warunki :
  • spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;
  • przyjęcie Komunii św./po jednej Komunii św. możemy uzyskać tylko jeden odpust zupełny/;
  • odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Św. /nie chodzi o modlitwę w intencji samego Papieża, ale w wyznaczanych przez Ojca Świętego/.

Jeżeli nie ma pełnej dyspozycji wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.


Jak pomóc zmarłym?

 • Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii świętej.
 • Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił.
 • Post, jałmużna, ofiarowane odpusty.
 • Modlitwa, w tym modlitwa wypominek.

Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy zanurzać w odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo tylko wtedy możemy ufać, że nasza modlitwa i ofiara będą dla nich pomocne. Ważne są kwiaty, znicze, troska o groby. One ocalają pamięć, przypominają wspólne dziedzictwo. To jednak za mało. „Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy” – słyszymy w prefacji podczas Mszy św. żałobnej. Wiara w „świętych obcowanie” stwarza jedyną w swoim rodzaju okazję, by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni zbawienia. Materia ma tutaj niewielkie znaczenie.

Najważniejsze są dary duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko zostanie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie.

/ks. PS – „Nasz Dziennik” – 30.10 – 01.11.2010/


ODPUST ZA ZMARŁYCH

W najbliższych dniach możemy pomagać naszym zmarłym poprzez modlitwę i zyskiwanie odpustów za zmarłych przebywających w Czyśćcu. I tak :

 • wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. Odpust ten w dniach od 01 do 08 listopada jest odpustem zupełnym, a w pozostałych dniach roku odpustem cząstkowym. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami/spowiedź św., Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św./ Odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej jeden raz na dzień;
 • wierni, którzy nawiedzą kościół w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz, Wierzę, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami / spowiedź św., Komunia św., oraz modlitwa w intencjach Ojca św./.
 • w intencjach Ojca św. można odmówić Ojcze nasz, Zdrowaś lub jakąkolwiek modlitwę. Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane jest wyzbycie się jakiegokolwiek grzechu. Jeżeli brak wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie tylko cząstkowy.


UWAGA : Nowy, dodatkowy numer kontaktowy parafii -
kom. 667 601 439


O NASZEJ PARAFII W MEDIACH ( KLIKNIJ! )


WAŻNE INFORMACE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA - ZAPRASZAMY NA NASZĄ PODSTRONĘ "BIERZMOWANI" (KLIKNIJ!)


I SYNOD DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Szersze informacje i materiały na stronie : I Synod Diecezjalny


OGŁOSZENIA INNE. AKCJE


MSZA ŚW. W NADZWYCZAJNEJ FORMIE RYTU RZYMSKIEGO


<Msza Święta Wszechczasów

Zgodnie z motu proprio „Summorum Pontificum”
Papieża Benedykta XVI
oraz w nawiązaniu do wielowiekowej Tradycji Kościoła

W KAŻDĄ TRZECIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA
( czasami również w V niedzielę miesiąca )

w naszym kościele odprawiane są
Msze Święte w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego
(Msza trydencka)

Kolejna Msza Święta w NFRR
zostanie odprawiona

18 listopada 2018 roku o godz. 15:00


którą celebrować będzie ks. Michał Graczyk

Wiernym udostępniamy mszaliki z tłumaczeniem na język polski.

Teksty części zmiennych Mszy Świętej:


• Strona Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej naszej Diecezji

• Strona Gorzowskiego Środowiska Wiernych Tradycji ŁacińskiejZAPOWIEDZI
11 - 18 listopada 2018 r. - Kliknij aby przeczytać

INTENCJE
Kliknij aby przeczytać


Powrót na górę strony

Msze św.

W tygodniu

7:00, 8:00 i 18:00

- w okresie wakacji letnich

8:00 i 18:00


Niedziela i Święta

7:30, 9:00, 10:30,
12:00 (z udziałem dzieci), 13:15, 18:00  (z udziałem młodzieży)

- w okresie wakacji letnich

7:30, 9:00, 10:30,
12:00, 13:15, 19:00


Dom Pomocy Społecznej

16:00 w środę i piątek
10:00 w niedzielę

Spowiedź

W każdą niedzielę podczas Mszy św.

W tygodniu pół godziny przed każdą Mszą św. oraz podczas Nabożeństw

W każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 17:00

W każdy czwartek podczas adoracji od godz. 17:00

Ważne Daty

Odpust Parafialny

14 września


Krzyż

Duszpasterze

Proboszcz

ks. Rafał Zięciak

Wikariusze

ks. Dominik Orlicki

ks. Michał Gławdel

Rezydenci

ks. Ryszard Dudek

Administrator strony - Parafia Podwyższenia Krzyża
Kopiowanie i rozpowszechnianie treści bez zgody Parafii zabronione

projekt: www.atcsites.com