PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W GORZOWIE WLKP.

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska   |   Konferencja Episkopatu Polski   |   Gość Niedzielny   |  

Menu

Warto zajrzeć

Zielony


XXXIII NIEDZIELA Tygodnia zwykłego

Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców

Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców

Ewangelia według świętego Łukasza

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».
Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?»
Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec».
Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi” i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».


Oto słowo Pańskie.


Łk 21, 5-19OGŁOSZENIA PARAFIALNE I DUSZPASTERSKIE

Dziś :

 • Spotkanie z Rodzicami młodzieży kl. VII przygotowującej się do sakramentu bierzmowania po Mszy św. o godz. 18:00;
 • KURS Przedmałżeński rozpoczyna się w KAPLICY Katedralnej Mszą św. o godz. 18:00;
 • po Mszy św. o godz. 12:00 poświęcenie książeczek dzieciom 1-szo komunijnym.
 • Serdecznie witamy pośród nas franciszkanina, O. Andrzeja MELZERA, który zasila szeregi duszpasterzy naszej Parafii. Niech PAN swoją łaską umacnia Go w tej posłudze.

Różaniec z wypominkami codziennie o godz. 17:30. Kartki z wypominkami dostarczone z adresami pozwalają nam ustalić w dalszym ciągu następujący grafik ich czytania poszczególnymi ulicami w określone dni.
I tak:

- dziś, w niedzielę - 17.11. - ul. Dywizjonu 303 i Podmiejska,
- w poniedziałek - 18.11. - ul. T. M. Klimek,
- we wtorek - 19.11. - ul. Poniatowskiego i Podmiejska,
- w środę - 20.11. - ul. Bema,
- w czwartek - 21.11. - ul. Warszawska,
- w piątek - 22.11. - ul. Parkowa, Okólna, Sadowa, Siewna i Ogrodowa,
- w sobotę - 23.11. - ul. Krańcowa, Żniwna, Teatralna, Miodowa.

 1. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, jutro, w poniedziałek o godz. 18:30 w kościele św. Wojciecha na Osiedlu Słonecznym.
 2. We wtorek zapraszamy:
  • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich po wieczornej Mszy św.
 3. W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa KRÓLA WSZECHŚWIATA. Jest to także patronalne święto naszego SEMINARIUM Duchownego w Paradyżu. Taca z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na utrzymanie Seminarium.
 4. Na Zawarciu, w kościele Chrystusa Króla w przyszłą niedzielę uroczystość odpustowa. Suma odpustowa o godz. 12:30.
 5. W przyszłym roku, w październiku odbędzie się koronacja Obrazu MB PARADYSKIEJ. Zapraszamy aby włączyć się do grona Fundatorów Korony dla Matki Bożej. W zakrystii można nabyć cegiełkę na koronę dla Matki Bożej.
 6. Parafia św. Maksymiliana organizuje wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych do Wrocławia z inicjatywy Wspólnoty Braci z TEZE. Bliższe informacje zainteresowani znajdą na plakacie.

ks. Rafał Zięciak - proboszcz

Gorzów Wlkp., 17 listopada 2019 roku


INTENCJE
Kliknij aby przeczytać


Co to jest?

GRZECH – odwrócenie się od Boga w stronę stworzenia; świadome i dobrowolne wykroczenie przeciw prawu Bożemu; wybranie swojej woli wbrew woli Bożej.

KARA - w Biblii zawsze ma wymiar naprawczy: ma doprowadzić grzesznika do nawrócenia, pomóc mu zrozumieć popełniony błąd, naprawić zło. Jest konsekwencją grzechu, odrzucenia świętości Boga. KARA jest tamą postawioną grzechowi.

WINA - odpowiedzialność człowieka, którą jako istota rozumna i wolna ponosi za popełnione przez siebie zło, ewentualnie obojętność na nie.

ROZGRZESZENIE - sakramentalne odpuszczenia win, zanurzenie grzesznika w Bożym miłosierdziu. Aby mogło się dokonać, konieczne jest spełnienie 5 warunków:

 • dobry rachunek sumienia,
 • żal za popełnione zło,
 • szczere wyznanie win,
 • postanowienie poprawy zakładające wyzbycie się przywiązania do grzechu,
 • naprawienie wyrządzonego zła.

NIEBO - stan zbawienia, eschatologicznej radości. Miejsce, w którym Bóg gromadzi zbawionych. Niekończące się szczęście płynące z faktu przebywania w bliskości Ojca.

PIEKŁO - utrwalona na wieki konsekwencja odwrócenia się od Boga i zwrócenia się ku stworzeniu, własnego egoizmu, który zamknął człowieka wyłącznie w kręgu jego własnych spraw; źródłem cierpienia w piekle jest brak Boga, świadomość niewykorzystanej szansy, brak miłości. Piekłem jest brak nadziei.

CZYŚCIEC - stan oczyszczenia, jakiego doświadczają ci, którzy umarli w stanie przyjaźni z Bogiem, nie są jednak jeszcze dostatecznie czyści, w pełni gotowi do tego, by doświadczyć radości zbawienia.

/ks. PS „Nasz Dziennik” 30.10 - 01.11.2010/


ODPUST

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Rozróżnia się :

 • odpust zupełny,
 • odpust cząstkowy.

Odpust ZUPEŁNY - uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.

Odpust CZĄSTKOWY - uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.


WARUNKI uzyskania odpustu zupełnego

 • Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego /dyspozycja/.
 • Wykonać czynności obdarzone odpustem.
 • Wypełnić trzy warunki :
  • spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;
  • przyjęcie Komunii św./po jednej Komunii św. możemy uzyskać tylko jeden odpust zupełny/;
  • odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Św. /nie chodzi o modlitwę w intencji samego Papieża, ale w wyznaczanych przez Ojca Świętego/.

Jeżeli nie ma pełnej dyspozycji wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.


Jak pomóc zmarłym?

 • Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii świętej.
 • Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił.
 • Post, jałmużna, ofiarowane odpusty.
 • Modlitwa, w tym modlitwa wypominek.

Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy zanurzać w odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo tylko wtedy możemy ufać, że nasza modlitwa i ofiara będą dla nich pomocne. Ważne są kwiaty, znicze, troska o groby. One ocalają pamięć, przypominają wspólne dziedzictwo. To jednak za mało. „Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy” – słyszymy w prefacji podczas Mszy św. żałobnej. Wiara w „świętych obcowanie” stwarza jedyną w swoim rodzaju okazję, by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni zbawienia. Materia ma tutaj niewielkie znaczenie.

Najważniejsze są dary duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko zostanie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie.

/ks. PS – „Nasz Dziennik” – 30.10 – 01.11.2010/


ODPUST ZA ZMARŁYCH

W najbliższych dniach możemy pomagać naszym zmarłym poprzez modlitwę i zyskiwanie odpustów za zmarłych przebywających w Czyśćcu. I tak :

 • wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. Odpust ten w dniach od 01 do 08 listopada jest odpustem zupełnym, a w pozostałych dniach roku odpustem cząstkowym. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami/spowiedź św., Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św./ Odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej jeden raz na dzień;
 • wierni, którzy nawiedzą kościół w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz, Wierzę, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami / spowiedź św., Komunia św., oraz modlitwa w intencjach Ojca św./.
 • w intencjach Ojca św. można odmówić Ojcze nasz, Zdrowaś lub jakąkolwiek modlitwę. Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane jest wyzbycie się jakiegokolwiek grzechu. Jeżeli brak wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie tylko cząstkowy.


DEKANAT GORZÓW WLKP. - Katechezy przed chrztem


UWAGA : Nowy, dodatkowy numer kontaktowy parafii -
kom. 667 601 439


O NASZEJ PARAFII W MEDIACH ( KLIKNIJ! )


OGŁOSZENIA INNE. AKCJE

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PO POŻARZE KATEDRY NOTRE-DAME W PARYŻU (KLIKNIJ!)


UWAGA : Nowy, dodatkowy numer kontaktowy parafii -
kom. 667 601 439


O NASZEJ PARAFII W MEDIACH ( KLIKNIJ! )


I SYNOD DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Szersze informacje i materiały na stronie : I Synod Diecezjalny


MSZA ŚW. W NADZWYCZAJNEJ FORMIE RYTU RZYMSKIEGO


<Msza Święta Wszechczasów

Zgodnie z motu proprio „Summorum Pontificum”
Papieża Benedykta XVI
oraz w nawiązaniu do wielowiekowej Tradycji Kościoła

W KAŻDĄ PIERWSZĄ I TRZECIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA

w naszym kościele odprawiane są
Msze Święte w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego
(potocznie Msza św. trydencka)


Wiernym udostępniamy mszaliki z tłumaczeniem na język polski.

Teksty części zmiennych Mszy Świętej:


• Strona Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej naszej Diecezji

• Strona Gorzowskiego Środowiska Wiernych Tradycji ŁacińskiejPowrót na górę strony

Msze św.

W tygodniu

7:00, 8:00 i 18:00

- w okresie wakacji letnich

8:00 i 18:00

Niedziela i Święta

7:30, 9:00, 10:30,
12:00 (z udziałem dzieci), 13:15, 18:00  (z udziałem młodzieży)

- w okresie wakacji letnich

7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 19:00

I i III Niedziela miesiąca

15:00 - w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego

Dom Pomocy Społecznej

16:00 w środę, piątek i niedzielę

Spowiedź

W każdą niedzielę podczas Mszy św.

W tygodniu pół godziny przed każdą Mszą św. oraz podczas Nabożeństw

W każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 17:00

W każdy czwartek podczas adoracji od godz. 17:00

Ważne Daty

Odpust Parafialny

14 września


Krzyż

Duszpasterze

Proboszcz

ks. Rafał Zięciak

Wikariusze

ks. Dawid Pietras

ks. Michał Gławdel

Rezydenci

Administrator strony - Parafia Podwyższenia Krzyża
Kopiowanie i rozpowszechnianie treści bez zgody Parafii zabronione

projekt: www.atcsites.com